Henrik Rosenberg, henrik@rospart.se
Är ägare av byrån och har varit verksam alltsedan starten 1993. Efter studier vid Ekonomlinjen i Lund var han bl a anställd vid dåvarande Sparbanken och Ekonomihuset, innan han valde att starta eget. Är medlem och ledamot i SRF. Innehar bortsett från den övergripande kontrollen även särskilda kunskaper gällande skattefrågor, skatterättsliga tvister och enkel affärsjuridik.

Louise Larsson, louise@rospart.se
Louise Larsson är anställd på byrån sedan 1998. Handlägger den löpande redovisningen och det dagliga på kontoret. Louise är navet på kontoret som håller ordning på det mesta.

Abbe Hamemy, abed@rospart.se
Är anställd på byrån sedan 2001. En tidig karriär inom hotellbranschen gav bla en hög servicemedvetenhet och med senare påbyggnad som tolk också en förmåga att kommunicera med många olika nationaliteter. 
Utöver detta har Abbe också varit sysselsatt som ekonomiansvarig på mindre företag - sammantaget en mix som ger en klar fördel på en "multikulturell" byrå som denna.

Övrig kompetens vi har tillgång till på byrån är:

Anna Rosenberg, anna@rospart.se
Anna har sin utgångspunkt hos oss på byrån och är verksam inom reklam, event, marknadsföring och projektledning inom dessa segment. Anna finns till hands för att kunna bistå våra kunder med att ta fram exempelvis marknadsföringsplaner, annonser och annat mediaanpassat material.  

Lars Rosenberg    
Pensionerad sedan ett antal år tillbaka. Finns endast sporadiskt på plats med styrelseuppdrag, men handhar även försäkringsfrågor och försäkringsplanering, med ett långt förflutet inom försäkringsbranschen.

 
 
  Rosenberg & Partners Redovisningsbyrå AB | Mårtensgatan 21 | 252 69 Råå | Tel: 042-148090 | info@rospart.se