Rosenberg & Partners AB är en byrå som varit verksam i redovisnings- och bokföringsbranschen sedan 1993. Våra redovisningskonsulter har under dessa år etablerat gångbara affärsrelationer med främst våra kunder men även med banker, andra konsulter inom sina respektive områden samt myndigheter.
Rosenberg & Partners AB är samtidigt en redovisningsbyrå som inriktar sig på att kunna vara din lokala samarbetspartner i redovisningsfrågor.

Vi erbjuder en bred service från sedvanlig löpande bokföring, lönehantering, månadsrapportering, fakturering och reskontrabevakning till bokslut, deklarationer, årsredovisningar, bolagsbildningar, rörelseöverlåtelser och andra ekonomiska konsultationer.

Hos oss ska du känna trygghet i både bemötande, service och utförande av våra tjänster. Vi är också noga med att göra upp en plan för hur vår debitering till Dig som kund ser ut i förväg, så att Du hela tiden känner till vilka kostnader som är relaterade till våra tjänster. Vi är övertygade om att Du kommer att finna oss konkurrenskraftiga prismässigt, då vi hela tiden anpassar vår debitering efter kundens behov.

Vi är anslutna till SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, vilket borgar för kvalitet, kunnande och seriositet.
 
 
     
 
  Rosenberg & Partners Redovisningsbyrå AB | Mårtensgatan 21 | 252 69 Råå | Tel: 042-148090 | info@rospart.se